Más de una vez en la cocina, lo simple y sencillo es lo que más gusta. Preparé esta tarta a mi gusto, con dos de los ingredientes que más me gustan: nata y limón. Y les encantó aunque no llevaba choco jaja. Y os la recomiendo para acabar una comida con algo dulce y fresquito, sin resultar para nada pesada.

TARTA CON MOUSSE DE LIMÓN

(Sin gluten y sin lactosa)

Ingredientes:

 • 1 bizcocho genovés (sin gluten y sin lactosa)
 • 200 g. de zumo de limón
 • 180 g. de azúcar
 • 5 láminas de gelatina neutra (sin trazas)
 • 125 g. de yogur natural sin lactosa
 • 400 g. de nata líquida para montar (sin gluten y sin lactosa)
 • 70 g. de azúcar glas
 • Para decorar: rodajas o ralladura de limón

Moldes y gadgets necesarios:

 • Batidora eléctrica o amasadora, bandeja rectangular (la mía de 38x25x4 de alto, puede ser más pequeña) y papel vegetal

Elaboración:

 1. Engrasar y forrar el molde con papel vegetal por la parte de abajo.
 2. Preparar el bizcocho genovés, el tiempo de cocción será inferior, ya que la masa será mucho más fina. Dejar enfriar bien antes de añadirle la mezcla de la mousse.
 3. Dejar las hojas de gelatina en remojo en agua fría (unos 5 minutos).
 4. Calentar el zumo de limón y los 180 gramos de azúcar en un cazo. Una vez esté el azúcar disuelto, retirar del fuego y añadir las hojas de gelatina ya hidratadas y escurridas. Mezclar bien para que se integre todo, se puede poner un poquito más en el fuego hasta que espese.
 5. Sacar del fuego y añadir el yogur, mezclar otra vez. Dejar enfriar en un bol.
 6. Montar la nata y hacia el final añadir el azúcar glas. Debe estar muy fría y mejor hacerlo con batidora eléctrica o amasadora para que quede bien firme.
 7. Cuando la mezcla de limón esté fría, la añadimos a la nata montada poco a poco, removiendo con movimientos envolventes para que la nata no se baje demasiado.
 8. Echar la mezcla sobre el bizcocho ya preparado y guardar en la nevera para que se quede la mousse firme. Se puede hacer de un día para otro o bien de la mañana para la noche, así le damos tiempo a reposar bien.
 9. Antes de servir, decorar con rodajas o ralladura de limón. Se puede cortar a cuadraditos no muy grandes.

NOTAS Y CONSEJOS SOBRE LA RECETA:

 • Es una tarta que queda bastante grande, por lo que se puede preparar para una celebración con muchas personas y cortar en cuadraditos pequeños. Tened en cuenta que es una tarta nada pesada, por lo seguro que habrá más de uno que van a querer repetir.
 • Se podría congelar, pero la textura quedaría algo diferente. Mi opinión es que mejor hacer de un tamaño que sepamos que no sobrará mucho. De un día para otro está riquísimo, así que lo podéis preparar sin problema el día antes y conservar bien tapado en la nevera.
 • Se podría añadir a la mezcla zumo de naranja en vez de limón.
 • La base con el bizcocho genovés queda muy ligero, ya que la mousse también lo es. Pero se podría preparar con vuestro bizcocho favorito.
 • Nota para no celíacos: el genovés se puede preparar con harina de trigo de repostería.

¡Que aproveche!

Més d’una vegada a la cuina, el que és simple i senzill és el que més agrada. Vaig preparar aquest pastís al meu gust, amb dos dels ingredients que més m’agraden: nata i llimona. I els va agradar encara que no porta xoco jaja. I us la recomano per acabar un àpat amb una mica dolç i fresquet, sense resultar gens pesat.

PASTÍS AMB MOUSSE DE LLIMONA

(Sense gluten i sense lactosa)

Ingredients:

 • 1 pa de pessic genovès (sense gluten i sense lactosa)
 • 200 g. de suc de llimona
 • 180 g. de sucre
 • 5 làmines de gelatina neutra (sense traces)
 • 125 g. de iogurt natural sense lactosa
 • 400 g. de nata líquida per muntar (sense gluten i sense lactosa)
 • 70 g. de sucre glas
 • Per decorar: rodanxes o ratlladura de llimona

Motlles i gadgets necessaris:

 • Batedora elèctrica o pastadora, safata rectangular (la meva de 38x25x4 d’alt, pot ser més petita) i paper vegetal

Elaboració:

 1. Greixar i folrar el motlle amb paper vegetal per la part de baix.
 2. Preparar el pa de pessic genovès, el temps de cocció serà inferior, ja que la massa serà molt més fina. Deixeu-ho refredar bé abans d’afegir-hi la barreja de la mousse.
 3. Deixeu les fulles de gelatina en remull en aigua freda (uns 5 minuts).
 4. Escalfar el suc de llimona i els 180 grams de sucre en un cassó. Un cop estigui el sucre dissolt, retirar del foc i afegir les fulles de gelatina ja hidratades i escorregudes. Barrejar bé perquè s’integri tot, es pot posar una mica més al foc fins que s’espesseixi.
 5. Treure del foc i afegir el iogurt, barrejar una altra vegada. Deixeu-ho refredar en un bol.
 6. Munteu la nata i cap al final afegiu-hi el sucre glaç. Ha d’estar molt freda i millor fer-ho amb batedora elèctrica o pastadora perquè quedi ben ferma.
 7. Quan la barreja de llimona estigui freda, l’afegim a la nata muntada a poc a poc, remenant amb moviments envoltants perquè la nata no baixi massa.
 8. Abocar la barreja sobre el pa de pessic ja preparat i guardar a la nevera perquè es quedi la mousse ferma. Es pot fer d’un dia per un altre o bé del matí per a la nit, així donem temps a reposar bé.
 9. Abans de servir, decorar amb rodanxes o ratlladura de llimona. Es pot tallar a quadradets no gaire grans.

NOTES I CONSELLS SOBRE LA RECEPTA:

 • És un pastís que queda força gran, per la qual cosa es pot preparar per a una celebració amb moltes persones i tallar a quadradets petits. Tingueu en compte que és un pastís gens pesat, de ben segur que n’hi haurà més d’un que voldrà repetir.
 • Es podria congelar, però la textura quedaria una mica diferent. La meva opinió és que millor fer una mida que sapiguem que no sobrarà gaire. D’un dia per l’altre està boníssim, així que el podeu preparar sense problema el dia abans i conservar-lo ben tapat a la nevera.
 • Es podria afegir a la barreja suc de taronja en comptes de llimona.
 • La base amb el pa de pessic genovès queda molt lleuger, ja que la mousse també ho és. Però es podria preparar amb el vostre pa de pessic favorit.
 • Nota per a no celíacs: el genovès es pot preparar amb farina de blat de rebosteria.

Bon profit!

Receta: GLUTONIANA

Fotos propiedad de: GLUTONIANA

SI TE GUSTA ESTA ENTRADA PUEDES COMPARTIRLA,

PUEDE SER DE AYUDA PARA MUCHAS PERSONAS CELÍACAS O CON OTRAS INTOLERANCIAS